شنبه 4 خرداد 1398 ( 2:15:36 )
نتیجه جستجو شما

با Google به فارسی سخن بگویید

گاهی اوقات تایپ کردن کلمات از گفتنشان سخت است گاهی نیز بر عکس این است. با جستجوی صوتی گوگل می‌توانید با تلفن‌تان حرف بزنید و نتایج جستجو را سریع ...

1