دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ( 8:21:35 )
نتیجه جستجو شما

حملات سایبری به سایت فرودگاه استرالیا

تعدادی از حامیان گروه تروریستی داعش با هک کردن وب سایت فرودگاه بین‌المللی هوبرت استرالیا بیانیه‌ای را در حمایت از آن بر روی وب سایت یاد شده منتشر...

1