09173119959 مشاوره
آشنایی با Stored Procedure در SQl Server

تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 اسفند 1395

بازدید : 7903

در این مقاله نحوه ایجاد Stored Procedure را در SQL Server نسخه 2000 تا نسخه 2014 شرح خواهیم داد

stored Procedures  چیست ؟

مجموعه ای از دستورات (Query) مربوط به SQL میباشد که به عنوان یک واحد با یکدیگر Compile می شوند .

Stored Procedure می تواند شامل چندین دستور باشد , مانند دستورات Select , INSERT , UPDATE , DELETE

فواید استفاده از Stored Procedure :

استفاده از Store Procedure زمان Compile را در Overhead کاهش میدهد , همچنین در جلوگیری از دستورات مخرب    ( SQL Injection)  ما را یاری می کند .

دیگر فواید Stored Procedure :

1 - یکبار آن را ایجاد کرده و به دفعات متعدد می توانیم از آن استفاده کنیم

2 - کاهش ترافیک (حجم دستورات)

3 - می تواند قسمتی ویژه از دستورات را به کاربری خاص واگزار کند .

4 - Stored Procedure را می توان به راحتی در قسمتی معین تغییر داد بدون تغییر هیچ دستوری در نرم افزار

5 - براحتی در Stored Procedure می توانیم از Transaction استفاده کنیم .

نحوه ایجاد Stored Procedure :

تصویری که در ادامه قرار دارد نحوه ایجاد Store Procedure را شرح می دهد و همانطور که در تصویر مشاهده میکنید , کلمه کلیدی CREATE نیز برای ایجاد Stored Procedure استفاده شده است .

نمونه :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SET ANSI_NULLS ON
 
GO
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
 
GO
 
CREATE PROCEDURE GetEmployeeDetails
 
      @EmployeeID int = 0
 
AS
 
BEGIN
 
      SET NOCOUNT ON;
 
      SELECT FirstName, LastName, BirthDate, City, Country
 
      FROM Employees WHERE EmployeeID=@EmployeeID
 
END
 
GO

تغییر دادن یا ویرایش Stored Procedure :

در ادامه نحوه تغییر دستورات Stored procedure را می توانید مشاهده کنید .همانطور که در اتصویر مشاهده میکنید برای این عمل از کلمه کلیدی ALTER استفاده کنیم .

 

کد نمونه جهت تغییر دستور Stored Procedure :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SET ANSI_NULLS ON
 
GO
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
 
GO
 
ALTER PROCEDURE GetEmployeeDetails
 
      @EmployeeID int = 0
 
AS
 
BEGIN
 
      SET NOCOUNT ON;
 
      SELECT FirstName, LastName, BirthDate, City, Country
 
      FROM Employees WHERE EmployeeID=@EmployeeID
 
END
 
GO

دستور مربوط به Drop یا Delete در Stored Procedure :

توصویر زیر عملیات Drop مربوط به Stored Procedure را نمایش می دهد .همانطور که در تصویر مشاهده میکنید از کلمه کلیدی DROP استفاده شده است .

نمونه کد مربوط به Drop :

1
DROP PROCEDURE GetEmployeeDetails

برچسب ها :


آخرین مطالب وبلاگ سیرن

خدمات طراحی سایت سیرن