09173119959 مشاوره
ایجاد آگهی های تبلیغاتی موثر با چند تکنیک ساده!

تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 اسفند 1394

بازدید : 2376

برای خلق طراحی عالی در آگهی های تبلیغاتی می بایست از مشاوران و طراحان در زمینه ی تبلیغات بهره برد تا بتوان در این زمینه موفق شد. به طور كلي تكنيك ها...

برای خلق طراحی عالی در آگهی های تبلیغاتی می بایست از مشاوران و طراحان در زمینه ی تبلیغات بهره برد تا بتوان در این زمینه موفق شد. به طور كلي تكنيك ها و شيوه هاي خلق آگهي ها را به سه بخش تقسيم كرد:

 ايده محور (هوشمندنما – منطق گرا)

ديده محور (قدرت نما – حس گرا)

ايده و ديده محور (تركيب هر دو روش)


آگهي ايده محور

در شيوه ايده محور، تاكيد بر تاثير روي فكر مخاطب است. نقش تصوير كمرنگ و بی تاثیر است بشکلی که اگر همان ايده به صورت شفاهي براي مخاطب بيان شود نيز، بيش از نيمي از تاثير خود را خواهد گذاشت و پيام را به مخاطب منتقل خواهد كرد. در اين روش برداشت مخاطب از هوشمندي يا لااقل «هوشمند نمايي» برند، بر ذهن او تاثير گذاشته و او را ترغيب و تشویق مي كند و زمان تاثیر پيام آگهي بر ذهن او را افزايش مي دهد. اگر هم هيجاني در مخاطب ايجاد شود ناشي از درك مفاهيمي است كه به ياري ذهنش به آنها رسيده و از شوق دستيابي به چنين تفكري و نيز حس مشترك ميان خود و پيام دهنده، به هيجان مي آيد.
خلاقيت در اين تكنيك حرف اول را مي زند و گرافيك، صرفا در خدمت دستيابي به ايده، پيام و مفاهيم خلق شده قرار مي گيرد بطوريكه در صورت اجراي ضعيف آگهي، اگرچه پیام بطور کامل توسط مخاطب دریافت می شود، اما او را به افسوس واداشته كه چرا چنين پيام زيبايي با چنين ضعفي بيان شده است.

آگهي ديده محور

در اين روش، تاكيد آگهي دهنده بيشتر بر تاثير روي احساسات مخاطب و در نتيجه اجراي آگهي است که از طریق بصری به مخاطب منتقل می شود. كيفيت تصوير و توانايي بالاي طراحي آگهي، حرف اول را مي زند و دقيقا همين كيفيت است كه مخاطب را مجذوب مي كند. تماشاي تصاوير مختلف، كمك زيادي به رسيدن به ايده هايي در اين قالب مي كند. اكثر آگهي هايي كه طراح و گرافيست آن، خود مدير خلاقيت نيز بوده، از اين تكنيك پيروي مي كند. تصوير استفاده شده در آگهي بواسطه كيفيت ويژهاي كه دارد، مخاطب را به هيجان مي آورد كه ناشي از قدرت برند و يا لااقل «قدرت نمايي» است و اين هيجان باعث ماندگاري در ذهن مي شود. اگرچه گاهي تصاوير بكار رفته در آگهي هاي خلق شده چنان تاثيرگذار است كه مخاطب نام برند و هدف او را فراموش مي كند و فقط جذابيت تصوير را به ذهن مي سپارد.

ايده و ديده محور

در هر چيز ميانه روي مناسب و توصيه شده است. اگرچه افراط و تفريط در تبليغات بسيار توصيه شده زيرا به جلب توجه كمك مي كند. اما ميانه روي در تبليغات نيز ميتواند به معناي استفاده توأمان از افراط و تفريط باشد كه با توجه به دو روش ذكر شده، مي تواند هم به «هوشمندنمايي» و هم به «قدرت نمايي» برند كمك كند و در نتيجه هم بر فكر و هم بر احساسات مخاطب تاثير مطلوب بگذارد. اما خود ايده ها گاهي ذاتا «ايده گرا» يا «ديده گرا» هستند كه باعث ايجاد رويكردهاي مختلفي در خلق آگهي ها مي شوند. در واقع هيچ مدير خلاقيت يا طراح آگهي، ابتدا سبك را انتخاب نمي كند، بلكه خود ايده ممكن است ذاتا «منطق گرا» يا «حس گرا» باشد و روش اجرا را معطوف به يكي از روشهای فوق كند.

To create excellent design ads must benefit from consultants and designers in the field of advertising in order to be successful in this field. In general, the techniques and methods to create banners to three parts:

 The core idea (Hvshmndnma - logical)

There axle (Power facade - oriented sense)

There was driven idea (combining both methods)


Advertising idea-driven

The idea-driven approach, highlighting the impact on the audience think. Role of the image is pale and ineffective region so that if the same idea is expressed verbally to the audience, more than half of their impact and message will be transmitted to the audience. In this way, the audience picked the least intelligent or "smart power" brand, the mind affects him and encourage him and when the impact of the inquiry announcement on his mind increases.
In this technique, the first letter knocks creativity and graphics, merely serving to achieve the ideas, messages and concepts will be created so that in case of poor execution Advertising, although the message is received by the audience completely, but alas he led why such an inquiry beauty is expressed with such weakness.

Advertising observed axis

In this way, the emphasis advertiser more on emotions and the resulting impact on the implementation of ad that is transmitted through the visual to the audience. Top image quality and the ability announcement, the first letter knocks and it is precisely this quality that fascinate the audience. Viewing of great help to achieve the ideas on this theme.Most of the ads that it is a graphic designer, creative director, also was his, this technique follows. The image used in the ad because of its special quality, which excites the audience of brand strength, or at least "flexing its muscles" and the excitement caused durability in mind. Although sometimes created images used in advertising is as effective as the brand name and target audience forgets he only gives visual appeal in mind.

There was driven ideas

In all things, moderation is suitable and recommended. However, extremes in advertising to attract attention highly recommended because it can help. اما ميانه روي در تبليغات نيز ميتواند به معناي استفاده توأمان از افراط و تفريط باشد كه با توجه به دو روش ذكر شده، مي تواند هم به «هوشمندنمايي» و هم به «قدرت نمايي» برند كمك كند و در نتيجه هم بر فكر و هم the desirable effect of his emotions. But some ideas are inherently "idea-oriented" or "common-oriented" that make them different approaches in creating banners. In fact, no director or designer Advertising creativity, not choose the style, but the idea may be inherently "logical" or "feeling oriented" and focused on one of the above methods the procedure.

برچسب ها :


آخرین مطالب وبلاگ سیرن

خدمات طراحی سایت سیرن