09173119959 مشاوره
هفت راه جهت رسیدن کلید سعادت

تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 آذر 1394

بازدید : 2584

هرجا و هرگاه نکته ای، گفته ای،نوشته ای،پندی،عامل ووسیله ای در مورد آنها وجود دارد، اغلب مردم به آنها حساس می شوند. هزاران کتاب، فیلم و آثار گوناگون علمی،هنری،آموزشی و پژوهشی با عناوین جذاب و چشمگیر برای آنها عرضه شده است وهنوز هم ادامه دارد.

 

موفقیت، خوشبختی،سعادت و رستگاری واژه های ویژه ای هستند که همه انسانها از روزی که خود را می شناسند در جستجوی آنها هستند.

هرجا و هرگاه نکته ای، گفته ای،نوشته ای،پندی،عامل ووسیله ای در مورد آنها وجود دارد، اغلب مردم به آنها حساس می شوند. هزاران کتاب، فیلم و آثار گوناگون علمی،هنری،آموزشی و پژوهشی با عناوین جذاب و چشمگیر برای آنها عرضه شده است وهنوز هم ادامه دارد.

تا روزی که بشر و بشریت وجود دارد، نیاز به موفقیت،خوشبختی، سعادت و رستگاری هم وجود دارد؛ نکته مهم چگونگی پاسخگوئی به این نیاز و نیازمندان است.

نگارنده امیدوار است با معرفی« هفت کلید سعادت» که ساده، مفید وموثر هستند اما به دلایل گوناگون از جمله بی دقتی، بی تفاوتی، بی حوصلگی وگاهی ناآگاهی مورد توجه جدی و عملی قرار نگرفته اند، دریچه ای نو در مدیریت عمر بگشاید و محرکی برای سعادتمندی باشد.

بطور خلاصه هفت کلید سعادت عبارتند از:

  1. بخشش و بخشندگی
  2. مهربانی و مهرورزی
  3. شکرگذاری و سپاسگزاری
  4. ارزیابی و داوری
  5. خودباوری و خودیاوری
  6. انتخاب راه راست و درست
  7. رعایت بایدها و نبایدهای راه راست در زندگی

 

 

 

 

  1. بخشش و بخشندگی

بخشش به معنای بخش کردن، سهیم کردن،پخش کردن،گذشت و چشم پوشی از حق ،داشته و دارائی خود برای آرامش،آسایش و ارزش های مادی و معنوی بیشتر برای خود و دیگران است.

بخشش می تواند مادی و معنوی و به شکل ها وشیوه های گوناگون و در انواع حوزه ها، موارد و زمینه ها باشد. می تواند بسیار ساده و کوچک تا بسیار مهم و بزرگ باشد. گاهی بخشش به معنای عفو،گذشت و چشم پوشی از یک اشتباه ریز تا بزرگترین خطا و گناه می باشد که در آن جان انسان ها مطرح می گردد وآن گذشت از حق و حقوق خود برای نجات یک اعدامی گناهکار و خطاکار است.

گاهی بیشترین لذت، حاصل گذشت در زندگی است. با گذشت از خطاها و اشتباهات، گذشته را نمی توان تغییر داد، اما می توان فرصت جبران برای تغییر و تحولات آینده فراهم کرد. بطور خلاصه گذشت نوعی گذشتن از نادرستی گذشته برای ترویج راستی ها و درستی های آینده است. با عفو، گذشت و بخشش دلها را آرام کنید و انگیزه بخش برای آرام بخشی های بیشتر شوید. به گذشته خود بنگرید و خاطرات گوناگونی را بیاد آورید که چگونه عفو وگذشت شما نسبت به دیگران یا دیگران نسبت به شما، قهرها را به آشتی ، دافعه ها را به جاذبه، فاصله ها را به رابطه، دشمنی را به دوستی،زشتی را به زیبائی، دوری را به نزدیکی، غم را به شادی و اسارت را به آزادی تبدیل کرد.

بیاد آورید که چگونه در زمانها و شرایط گوناگون از خداوند که مظهر بخشش است طلب عفو وگذشت کردید و از او فرصت تازه ای برای جبران گناه ها درخواست نمودید.

 بیاد آورید لحظاتی را که با عفو وگذشت شاهد گره گشائی و دلگشائی،لبخند رضایت و قدردانی بوده اید.

بیاد آورید که لذتی که در عفو و گذشت است هیچگاه در انتقام نیست.

عفو و گذشت بسیار ساده و بسیار دشوار است. ساده است اگر نگرش فرصت محور داشته باشیم و بخواهیم به آینده و ساختن ها بپردازیم؛ و دشوار است اگر نگرش مسأله محور داشته باشیم و بخواهیم به گذشته و باختن ها متمرکز شویم.گذشت قدرت نادیده گرفتن زشتی ها برای یافتن و ساختن زیبائی هاست.

یکی از نکات مهم در زندگی حد و اندازه گذشت است. گاهی عفو وگذشت زیاد باعث افزایش خطا و گناه میشود در این شرایط مراقب باشید تا با گذشت بی حد و اندازه یا بی جا و بی موقع، پایه گذار خطاهای بیشتر نشوید. گاهی گذشت زیاد ،تکراری و همیشگی، اثر مثبت و سازنده خود را از دست می دهد وباعث انحراف میشود.

سعی کنید همین امروز با عفو گذشت خود و با تهیه فهرستی از کسانیکه به نوعی باعث آزار، اذیت، ناراحتی، دلخوری و حتی شکست آنها شده اید ویا آنها در شما بوجود آورده اند ،تهیه کنید و با اولویت بندی آنها از اعضای خانواده تا بستگان، دوستان، همکاران، ذینفعان و مخاطبان دیگر، دیگران را ببخشید و از دیگران عذرخواهی کرده و از آنها درخواست کنید تا شما را ببخشند و کاری کنید تا دلها را پاک کرده و ذهن ها را آماده جذب نیکی و نیکوکاری کنید.

علاوه بر عفو گذشت که بیشتر جنبه معنوی و ارزشهای انسانی دارد ، بخشش ابعاد گوناگونی دارد از جمله بخش کردن و پخش کردن آنچه داریم با کسانیکه که ندارند و به آنها نیاز دارند. این بخشش می تواند در انواع موارد باشد از علم و عاطفه تا دارائی، ثروت، فرصت و آنچه بتواند نیازهائی را برطرف کند.

سخاوتمندی، کرم، دست و دلبازی، صدقه، انفاق و ایثار، شکلها و شیوه های بخشش در ابعاد و اندازه های متفاوت هستند که هریک آثار و امواج زیادی در زندگی انسانها دارد.

 

برچسب ها :


آخرین مطالب وبلاگ سیرن

خدمات طراحی سایت سیرن