دوشنبه 2 بهمن 1396 ( 15:30:53 )
نتیجه جستجو شما

نوآورترین دانشگاه‌های جهان

واژه "نوآوری" هم در دنیای آکادمیک و هم در دنیای کسب‌وکار بسیار شنیده می‌شود. اخیرا رویترز لیستی از ۱۰۰ دانشگاه نوآور را تهیه کرده است که دانشجوی...

1