دوشنبه 29 مرداد 1397 ( 7:49:24 )
نتیجه جستجو شما

تشخیص اصل بودن گوشی

امروزه در کشور ما اکثر گوشی‌های موجود در بازار ریجیستر نشده و قاچاقی به کشور وارد می‌شوند که این موضوع باعث نوسانات قیمت یک مدل گوشی شده که علت آ...

1