پنج شنبه 3 اسفند 1396 ( 6:27:45 )
نتیجه جستجو شما

با استفاده از این نکات، شرکت خود را متمایز از رقبا توسعه دهید

ایجاد تمایز و ویژگی خاص برای شرکت یا برند، از نکات اساسی تأسیس و گسترش هر کسب و کاری است.

۳ روندی که تا سال ۲۰۲۰ دنیا را متحول خواهند کرد

وجه مشترک بسیاری از افراد موفق در آینده‌نگری آن‌ها است. از این رو آن‌ها می‌دانند که سرمایه و توانمندی خود را در چه جهت‌هایی به کار گیرند. در این ...

1