دوشنبه 2 بهمن 1396 ( 15:37:42 )
نتیجه جستجو شما

اولین وب سایت اینترنتی دنیا

در وب دنیا تیم برنرز لی به عنوان خالق این فناوری اولین وب‌سایت دنیا را در سال ۱۹۹۱ راه اندازی کرد. CERN توانسته یک کپی از نسخه سال ۱۹۹۲ آن را حفا...

1