سه شنبه 24 مهر 1397 ( 8:56:5 )
نتیجه جستجو شما

سالروز مرگ راجر ایستون مخترع GPS

یک سال پیش در چنین روزی راجر ایستون دانشمند سرشناس آمریکایی دیده از جهان فروبست. شهرت این دانشمند و فیزیکدان بزرگ بخاطر اختراع سامانه موقعیت یاب ...

1