شنبه 27 بهمن 1397 ( 17:46:30 )
نتیجه جستجو شما

10 معیار برای اثبات اینکه شما کارآفرین هستید

اینکه تصمیم بگیرید یک کارآفرین باشید، تعهدی بزرگ است که در آن مهارت ها و سبک زندگی شما بسیار دخیل است. تا کنون هیچ آزمون استاندارد یا گواهی نامه ...

1