شنبه 27 بهمن 1397 ( 9:33:42 )
نتیجه جستجو شما

پدران IT

حتما برای شما پیش آمده است که القابی چون پدر فیزیک، شیمی و ... را شنیده باشید اما آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که در زمینه IT نیز از القابی ...

1