دوشنبه 26 آذر 1397 ( 4:31:46 )
نتیجه جستجو شما

پدران IT

حتما برای شما پیش آمده است که القابی چون پدر فیزیک، شیمی و ... را شنیده باشید اما آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که در زمینه IT نیز از القابی ...

1