دوشنبه 8 خرداد 1396 ( 19:32:19 )
نتیجه جستجو شما
پنج کاری که مدیران طراز اول، در زمان بروز مشکل انجام می‌دهند

پنج کاری که مدیران طراز اول، در زمان بروز مشکل انجام می‌دهند

پنج شنبه 13 خرداد 1395

سیاری از افراد و گروه‌های کاری، با شکست روبرو می شوند. در این مطلب خواهید آموخت که در صورت بروز مشکلات در کارتان و زمانی که کارها خوب پیش نمی رود، چه....

ادامه مطلب
پنج کاری که مدیران طراز اول، در زمان بروز مشکل انجام می‌دهند

پنج کاری که مدیران طراز اول، در زمان بروز مشکل انجام می‌دهند

شنبه 16 آبان 1394

سیاری از افراد و گروه‌های کاری، با شکست روبرو می شوند. در این مطلب خواهید آموخت که در صورت بروز مشکلات در کارتان و زمانی که کارها خوب پیش نمی رود، چه...

ادامه مطلب
1