07136276694 - 07136285610 : تلفن تماس
نتیجه جستجو شما
مدل پیشنهادی یک نوجوان معجزه‌ای در نوع عملکرد مغز و معالجه آلزایمر

مدل پیشنهادی یک نوجوان معجزه‌ای در نوع عملکرد مغز و معالجه آلزایمر

یکشنبه 1 فروردین 1395

نورون‌های عصبی مغز یکی از مقوله‌های جذاب برای پژوهشگران امروزی است. شاید یکی از دلایل آن ترکیبی از منطق و تجربه باشد و از آنجا که بشر دوست دارد به هر ...

ادامه مطلب
1