شنبه 6 خرداد 1396 ( 4:58:32 )
نتیجه جستجو شما
اولین وب سایت اینترنتی دنیا

اولین وب سایت اینترنتی دنیا

دوشنبه 25 اسفند 1393

در وب دنیا تیم برنرز لی به عنوان خالق این فناوری اولین وب‌سایت دنیا را در سال ۱۹۹۱ راه اندازی کرد. CERN توانسته یک کپی از نسخه سال ۱۹۹۲ آن را حفاظت کن...

ادامه مطلب
1