دوشنبه 8 خرداد 1396 ( 19:37:57 )
نتیجه جستجو شما
چرا کار امروز را به آینده موکول می‌کنیم؟

چرا کار امروز را به آینده موکول می‌کنیم؟

شنبه 18 اردیبهشت 1395

اکثریت ما فردا فکنی را تجربه کرده‌ایم و ازانجام کارهایی که دوست نداریم، سر باز زدیم. فردافکنی یا به آینده موکول کردن کارها پیامدهای منفی زیادی در زندگ...

ادامه مطلب
1