07136276694 - 07136285610 : تلفن تماس
نتیجه جستجو شما
چرا کار امروز را به آینده موکول می‌کنیم؟

چرا کار امروز را به آینده موکول می‌کنیم؟

شنبه 18 اردیبهشت 1395

اکثریت ما فردا فکنی را تجربه کرده‌ایم و ازانجام کارهایی که دوست نداریم، سر باز زدیم. فردافکنی یا به آینده موکول کردن کارها پیامدهای منفی زیادی در زندگ...

ادامه مطلب
1