دوشنبه 8 خرداد 1396 ( 19:37:28 )
نتیجه جستجو شما
آزمایش افزایش تمرکز با نادیده گرفتن عوامل متفرقه

آزمایش افزایش تمرکز با نادیده گرفتن عوامل متفرقه

دوشنبه 17 اسفند 1394

روش‌های افزایش تمرکز برای افزایش بهره‌وری در کارها، جزو مواردی است که روانشناسان با دقت زیادی در حال انجام آزمایش‌های مختلف روی آن هستند. این نکته روش...

ادامه مطلب
1