دوشنبه 8 خرداد 1396 ( 19:35:15 )
نتیجه جستجو شما
۳ روندی که تا سال ۲۰۲۰ دنیا را متحول خواهند کرد

۳ روندی که تا سال ۲۰۲۰ دنیا را متحول خواهند کرد

سه شنبه 24 فروردین 1395

وجه مشترک بسیاری از افراد موفق در آینده‌نگری آن‌ها است. از این رو آن‌ها می‌دانند که سرمایه و توانمندی خود را در چه جهت‌هایی به کار گیرند. در این مطلب،...

ادامه مطلب
1